Kijk ook eens om naar de Annakerk

Verliefd!
ParkCity Live vindt plaats in het park van Bekkerveld. Aan de zijkant wordt dit park geflankeerd door een markant Peutz-gebouw; de Annakerk. Dit rijksmonument heeft een bijzondere architectonische stijl en is ontworpen door architect Peutz, waarbij de ramen van glas in beton, ontworpen zijn door Daan Wildschut.

Het is van belang dat het gebouw een maatschappelijke functie blijft behouden voor Heerlen Zuid en dat dit erfgoed van Peutz zo behouden blijft voor de toekomst. Een aantal mensen maakt zich hard voor het behoud van dit bijzondere gebouw en is op zoek naar mensen die er ook zo over denken en hieraan een bijdrage willen leveren. Ikzelf draag uiteraard het Bekkerveld en het gebouw een warm hart toe.

Er is een aanzienlijk bedrag nodig, alleen al voor het herstel van het dak zo’n 210.000 euro. Momenteel is er 170.000 beschikbaar gesteld door adoptanten en de overheid. Het onderhoud wordt helaas slechts ten dele gefinancierd door de overheid.
Ik heb daarom ook besloten een bedrag te doneren van €500,00 en wordt daarmee mede-adoptant van het gebouw voor een periode van vijf jaar. Tevens ondersteun ik hun in het zichtbaar maken van deze mooie actie, onder alle bezoekers van ParkCity Live.

Mag ik jullie vragen om een bijdrage te overwegen? U kunt doneren wat u wilt. Scan hiertoe de QR-code op deze pagina.
Download de brochure om alles nog eens rustig door te lezen.
Samen zijn we Heerlen en ParkCity Live!

Alvast heel veel dank!

Met vriendelijke groet,

Hans Paul Nieskens
Festivaldirecteur

U kunt ook klikken op deze QR-code